Kwaliteit
Service,
Betrouwbaarheid

Veel gestelde vragen

Ik heb schade, en nu?
Zorg voor een ingevuld (en ondertekend!) schadeformulier en bel ons. Wij helpen u zo snel mogelijk weer op weg.

Is mijn schade verhaalbaar?
Als uw schade aantoonbaar door derden is veroorzaakt, zal uw verzekeraar deze schade verhalen op de tegenpartij. De duur van dit proces is afhankelijk van de beschikbare gegevens (schadeformulier, foto’s, procesverbaal, getuigen).

Moet ik het schadebedrag voorschieten?
Indien u allrisk verzekerd bent bij een bij ons aangesloten verzekeraar, wordt het schadebedrag direct aan ons voldaan. Als u een eigen risico heeft, zal de verzekeraar gedurende een verhaalprocedure dit eigen risico niet uitkeren. Het eigen risicobedrag dient u dan zelf bij aflevering aan ons te betalen. Indien de schade succesvol is verhaald, dan krijgt u het weer terugbetaald van uw verzekeraar.

Ik ben BTW-plichtig. Wie betaalt nu de BTW over het schadebedrag?
Indien u exclusief BTW verzekerd bent, dan dient u de BTW over de schade zelf aan ons te betalen bij aflevering.

Ik ben WA-verzekerd en iemand heeft mijn auto beschadigd. Betaalt mijn verzekering nu de schade uit?
Nee. U zult zelf (of uw rechtsbijstandverzekeraar opdracht moeten geven om) de schade te verhalen op de tegenpartij. Het schadebedrag dient u bij aflevering geheel aan ons te voldoen. Steur Autoschade is geen partij in deze verhaalprocedure.

Heb ik recht op vervangend vervoer?
Indien uw polisvoorwaarden dit aangeven. Uw verzekeraar kan u dit direct vertellen.

Waar dient een 'acte van sessie' voor?

Hiermee geeft u aan dat u de uitkering van het schadebedrag direct aan ons wordt gedaan. Dit geldt alleen voor verzekeraars die met tussenpersonen werken.

Wat is eigenlijk de functie van het Waarborgfonds?
Indien een derde met een motorvoertuig schade heeft veroorzaakt aan uw wagen en daarna is doorgereden, kunt u onder strikte voorwaarden een beroep doen op het Waarborgfonds. Het Waarborgfonds is een fonds van alle gezamenlijke verzekeraars waaruit uitkeringen worden gedaan voor dit soort specifieke gevallen.

Ik heb nog fabrieksgarantie. Komt deze nu te vervallen?
Nee, bij reparatie neemt Steur Autoschade de fabrieksgarantie op de herstelde onderdelen geheel over voor de resterende periode.

Vervangend vervoer

  • U heeft autoschade, maar kunt uw auto eigenlijk niet missen. Geen zorgen! Steur Autoschade zorgt voor passend vervangend vervoer. Lees Meer>>>